تبدیل پایان نامه به کتاب

مدیریت زنجیره تأمین و تدارکات

 

تألیف:

میثم احمدی شهرکی

فهرست مطالب

پیشگفتار. 11

مقدمه. 13

فصل اول: مدیریت زنجیره تأمین.. 17

مدیریت زنجیره تأمین چیست؟. 18

مفهوم مديريت زنجيره تأمین و لجستيك… 21

لجستيک… 23

لجستيک در صنايع مختلف.. 24

انواع زنجیره تأمین.. 26

مشکلات زنجیره تأمین و منابع آنها 28

راه‌حل‌های مشکلات زنجیره تأمین.. 30

موانع بر سر راه نصب نرم افزارهای مدیریت زنجیره تأمین کدامند؟. 33

برنامه‌ریزی نیازمندی مواد (MRP) 34

برنامه‌ریزی منابع تولید (MRPII) 35

برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) 36

دومین نسل برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP/SCM) 37

زنجیره تأمین هوشمند. 38

ادغام و یکپارچگی سیستم‌ها 38

تجارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تأمین.. 39

انواع فعالیت‌های تجارت الکترونیک در زنجیره تأمین.. 39

تأثیرات تجارت الکترونیک… 41

فصل دوم: مدیریت خرید و تدارکات و تدارکات پروژه. 43

مدیریت خرید و تدارکات و تدارکات پروژه 43

چگونه مدیر خرید و تدارکات بشویم. 44

مدیریت خرید و تدارکات پروژه 51

مدیریت تدارکات پروژه و چالش‌ها 54

وظایف و شرح فرآیند مدیریت تدارکات پروژه 55

برنامه ريزي تداركات پروژه 56

مديريت تداركات پروژه 56

نظارت تداركات پروژه 56

خاتمه تداركات پروژه 57

روش‌های مدیریت اثربخش خرید و تدارکات پروژه 58

فرایند مدیریت خرید و تدارکات پروژه‌های عمرانی و خدماتی.. 62

فصل سوم: تصمیم به خرید و انتخاب فروشنده. 69

تصمیمات خرید. 71

مدیریت خرید و بایسته‌های آن. 71

برنامه ریزی خرید. 76

برنامه ریزی و فرآیند خرید. 76

تشخیص نیازهای خرید. 76

انواع خرید. 78

انواع خرید بر اساس ساختار سازمانی.. 78

اهداف سیستم موجودی صفر (انبار مجازی) 81

خرید و تدارکات بهنگام. 81

نتایج اعمال سیستم تولید به هنگام. 84

مهندسی خرید. 84

نقش مهندسی خرید در زنجیره تأمین.. 86

فعالیت‌های پيش از عمليات خريد. 87

فعالیت‌های حين خريد. 89

فعالیت‌های پس از خريد. 89

چرا مهندسی خرید؟. 91

خریدهای دولتی.. 93

مراحل اداری خریدهای دولتی.. 95

شناسایی منابع عرضه کالا. 95

مدیریت روابط با تأمین‏ کنندگان. 98

ارزیابی تأمین کنندگان. 102

ابزارهای ارزیابی تامین‌کنندگان. 104

مفهوم کیفیت.. 108

محاسن خرید کالای با کیفیت.. 110

معایب خریدکالای بی کیفیت.. 110

فصل چهارم: دریافت قیمت و انعقاد قرارداد. 113

دریافت قیمت.. 113

انواع بازار 113

روش‌های دریافت قیمت.. 115

مناقصه. 116

انواع مناقصه. 119

آگهی مناقصه. 121

وظایف و اختیارات مناقصه گذار 122

کمیسیون مناقصه یا معاملات.. 123

ترک تشریفات مناقصه یا مزایده 123

فرآیند برگزاري مناقصه در 18 گام اجرایی.. 124

مزایده 126

پارامترهای مزایده 129

تعدیل قیمتها و مذاکره 130

تخفیفات خرید. 131

استراتژی‌های مذاکره 133

اصول مذاکره 134

برون سپاری.. 135

حوزه‌های مختلف برون‌سپاری.. 137

دلایل برون سپاری.. 137

خطرات برون سپاری.. 140

مزایای برون سپاری.. 141

تأمین منابع مالی و انعقاد قرارداد. 143

فهرست منابع.. 157

پیشگفتار

سپاس یکتای بی همتا را، که عشق را همراه با روح آدمی در کالبدش دمید. عشقی که اگر با هرکاری همراه شود نتیجه آن از کیفیت ناب فراتر می رود.

اگرچه در زمینه خرید، تدارکات و زنجیره تأمین کتابهای زیادی به رشته تحریر درآمده است ولی اکثر این کتاب ها حاوی موضوع های تخصصی و یا گردآوری مقالات ارائه شده در این زمینه می باشند. آنچه که این کتاب را از دیگر کتاب ها مجزا می سازد، مطالعه تئوری و زبان ساده نوشتاری حاصل از تجربه کاری در زمینه خرید و تدارکات می باشد و مدیران تدارکات شاغل در صنعت نیز می توانند با مطالعه این کتاب امکان بازگشایی راهی نو در صنعت و حوزه کاری خود با اطلاعات کامل در این زمینه فراهم سازند. به طوریکه کتاب می تواند مورد استفاده دانشجویان، مدیران و کارشناسان شاغل در حوزه خرید و تدارکات قرار گیرد.

این کتاب مشتمل بر دو بخش است که در بخش اول به کلیات بحث زنجیره تامین و مدیریت تدارکات اشاره دارد و در بخش دوم ابتدا به تصمیم به خرید، انتخاب مناسب تأمین کننده، مراحل خرید اقتصادی و در نهایت به برگزاری مزایده، مناقصه،     برون سپاری و انعقاد قرارداد می پردازد که کاملا با تلفیق تجربه و تئوری هماهنگ گردیده است، که حاصل چندین سال تجربه در حوزه بازرگانی صنعت می باشد.

از آنجایی که هیچ اثری خالی از نقص و اشتباه نبوده و این مجموعه نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد، بنابراین از شما خواننده عزیز خواهشمند است ما را از نظرات و انتقادات خود در جهت رفع نقایص و اشکالات کتاب بهره مند نمایید.

در ادامه لازم می دانم از تمامی کسانیکه بنده را در این امر یاری نمودند؛ مخصوصاً از تمامی روسا، مدیران، معاونین و کارکنان شرکت ایران یاسا تایر و رابر بخاطر تمام محبت ها و همکاریشان در امر گردآوری و چاپ و نشر کتاب فوق نهایت تشکر و قدردانی را تقدیم نمایم.

در خاتمه از مادر مهربانم، پدر عزیزم و خانواده دوست داشتنی ام که در تمام عرصه های زندگی با صبر و شکیبایی فراوان مرا همراهی کردند و با حمایت های همه جانبه آنان توانستم این کتاب را به اتمام برسانم، سپاسگزاری می نمایم .