خانه

تبدیل پایان نامه به کتاب

انتشارات ندای کارآفرین

ناشر تخصصی کتب دانشگاهی، مستندسازی دانش و تجربیات در قالب کتاب، هزینه در زمینه کتاب هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری است. تألیفات شما راهی برای افزایش اعتبار رزومه تحصیلی و شغلی شماست.

تبدیل پایان نامه به کتاب، اخذ مجوز نشر برای تالیفات و ترجمه، مشاوره تالیف و ترجمه کتاب، رعایت کلیه استانداردهای کیفی در زمینه تولید کتاب، چاپ و توزیع کتب دانشگاهی

آیین نامه تبدیل پایان نامه به کتاب – راهنمای تبدیل پایان نامه به کتاب – هزینه استخراج کتاب از پایان نامه – انتشارات تبدیل پایان نامه به کتاب – نوشتن کتاب از پایان نامه – چگونه پایان نامه خود را به کتاب تبدیل کنیم