روال انجام کار

راهنمای تبدیل پایان نامه به کتاب

چاپ کتاب

روال انجام کار:
ارسال فایل محتوای خام توسط متقاضی به آدرس ایمیل انتشارات
کارشناس و داوری اولیه محتوا
تعیین تعداد صفحات کتاب
صدور پیش فاکتور
واریز پیش پرداخت توسط نویسنده به حساب مدیر مسئول انتشارات
ویرایش
صفحه آرایی
طراحی جلد اختصاصی برای کتاب
تایید ماکت الکترونیکی کتاب توسط نویسنده
تخصیص شابک
اخذ فیپا از کتابخانه ملی
اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تیراژ هزار جلد
تسویه حساب توسط نویسنده
چاپ به تعداد دلخواه نویسنده
ارسال کتب برای نویسنده از طریق پست
تحویل نسخ مربوط به کتابخانه ملی و وزارت ارشاد جهت اعلام وصول

کلیه حقوق این سایت متعلق به انتشارات ندای کارآفرین می باشد