تبدیل پایان نامه به کتاب

هدف رشته مدیریت مالی:

هدف از تشکیل این دوره اموزش نیروی انسانی متخصص شرکتهای دولتی و خصوصی است.

در این دوره دانشجویان با تئوریهای نوین مدیریت مالی و کاربرد ان آشنا خواهند شد.

شرکت کنندگان در این دوره، علاوه بر اشنایی با مسائل نظری دانش رشته مدیریت مالی با زمینه های نوین در این رشته و جایگاه آن در عرصه عمل اشنا خواهند شد.

افزایش قدرت تحلیل امور کاربردی با استفاده از افته های کاربردی از ویژگی های این دوره می باشد.

دانشگاه ها :

رشته مدیریت مالی تا قبل از سال ۱۳۸۱ تنها به عنوان یکی از گرایشهای مدیریت بازرگانی محسوب می شد،

ولی به لحاظ اهمیت جریانهای مالی سازمانها و تاثیر این جریانها بر روی موفقیت و سود آوری سازمانها و مباحث جدید سرمایه گذاری و غیره از سال ۱۳۸۱ به صورت یکی

از رشته های کارشناسی ارشد مدیریت باعنوان «رشته مدیریت مالی» درآمد.

همچنین از سال ۱۳۹۲ رشته جدیدی با عنوان «مالی» ایجاد گردید که شامل گرایشهای مختلفی نیز می شد.

در طی سالهای گذشته گرایش مالی به عنوان گرایشی از رشته های مدیریت بازرگانی، دولتی و صنعتی نیز ارائه شده است که با «رشته مدیریت مالی» و «رشته

مالی» متفاوت می باشد.

دانشگاه هایی که در رشته کارشناسی ارشد مدیریت مالی پذیرش دانشجو دارند :

بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۵

دانشگاه الزهرا دانشگاه تهران
دانشگاه خوارزمی دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه یزد دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه غیرانتفاعی البرز

دانشگاه هایی که در رشته کارشناسی ارشد مدیریت مالی پذیرش دانشجو دارند :

بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۴

دانشگاه ارومیه دانشگاه یزد
دانشگاه خوارزمی دانشگاه الزهرا
دانشگاه تهران دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه یزد

آینده شغلی :

فارغ التحصیلان رشته مدیریت مالی با تسلط به مباحث تئوری مدیریت مالی می توانند در حوزه های مختلفی همچون :

سرمایه گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی مالی (ارایه روشهای نوین مالی)، تامین مالی و اعتباری و … و در پستهای مرتبط سازمانی ازجمله معاونت

مالی (در مفهوم جدید آن ) و معاونت سرمایه گذاری و تامین مالی اعتبارات مالی در بانکها و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و شرکتهای سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و

غیره مشغول بکار شوند.

رشته مدیریت مالی در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد. امکان ادامه تحصیل در رشته مدیریت مالی تا مقطع دکترا وجود دارد.

گرایش‌های مختلف:

«رشته مدیریت مالی» در حال حاضر فاقد گرایش می باشد ولی «رشته مالی» که از سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است شامل گرایشهای :

۱- مهندسی مالی و مدیریت ریسک ، ۲-بانکداری ، ۳-بیمه ، ۴-مستغلات، ۵-حقوق مالی و ۶-تامین مالی وسرمایه گذاری در نفت و گاز می باشد.

واحدهای درسی «رشته مدیریت مالی» در مقطع کارشناسی ارشد :

جمع تعداد واحدهای درسی رشته مدیریت مالی ۳۲ واحد بوده و ۴ واحد از آن مربوط به پایان نامه می باشد.

تمامی درسهای این گرایش دو واحدی است.

درسهای این رشته شامل :

تئوریهای مدیریت پیشرفته، اقتصاد مدیریت، بررسی موارد خاص در مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، سازمانهای پولی و

مالی، سیمنار مالی، مدیریت مالی پیشرفته

حسابداری مدیریت، بازار پول و سرمایه، مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، سیستمهای اطلاعات مدیریت، پژوهش عملیاتی پیشرفته می باشد.

واحدهای درسی «رشته مالی» و گرایشهای مختلف آن در مقطع کارشناسی ارشد :

جمع تعداد واحدهای درسی این رشته ۳۲ واحد بوده و ۶ واحد از آن مربوط به پایان نامه می باشد. تمامی درسهای این گرایش دو واحدی است.

 • دروس پایه (۱۶ واحد مشترک برای تمام گرایش ها) :

۱-تئوریهای سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی، ۲-تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، ۳-بازارها و نهادهای مالی، ۴-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، ۵-مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ۶-مدیریت مالی پیشرفته،۷-اقتصادسنجی مالی، ۸-مدل سازی مالی

 • دروس اختیاری (۴ واحد یعنی ۲ درس از بین دروس زیر) :

۱-مدیریت مالی بین المللی ، ۲-سرمایه گذاریهای جایگزین، ۳-مدلسازی مالی پیشرفته، ۴-علوم و ریاضیات اکچواری، ۵-سرمایه گذاری در مستغلات، ۶-مالی رفتاری، ۷-حقوق قراردادها، ۸-حقوق مالیه عمومی، ۹-اقتصاد انرژی، ۱۰-مدیریت مالی استراتزیک، ۱۱-تأمین مالی پروژه ها، ۱۲-روش ها و مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری ها ، ۱۳-تجزیه و تحلیل و مدیریت فعال پرتفوی سهام

 • دروس تخصصی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک – ۶ واحد :

۱- ابزارهای مالی اسلامی ، ۲- مهندسی مالی پیشرفته ، ۳-فرایندهای تصادفی در مالی

 • دروس تخصصی گرایش بانکداری – ۶ واحد :

۱- مدیریت بانک و بانکداری اسلامی ، ۲-مدیریت ریسک در بانک ها ، ۳-بانکداری بین المللی

 • دروس تخصصی گرایش بیمه – ۶ واحد :

۱- بیمه اسلامی ، ۲-قراردادهای بیمه پیشرفته ، ۳-بیمه های اتکایی

 • دروس تخصصی گرایش مستغلات – ۶ واحد :

۱- روشهای اسلامی تأمین مالی مسکن ، ۲-ارزشیابی مستغلات ، ۳-صندوق های سرمایه گذاری مستغلات

 • دروس تخصصی گرایش حقوق مالی – ۶ واحد :

۱- مبانی حقوق مالی ، ۲-حقوق و مقررات بازارهای سرمایه اسلامی و بین الملل ، ۳-حقوق و مقررات بانکداری اسلامی و بین الملل

 • دروس تخصصی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت وگاز  – ۶ واحد :

۱- تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز ، ۲-مدیریت ریسک انرژی ، ۳-حقوق نفت و گاز

دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی و تعداد واحدها :

(بر اساس آخرین سرفصل دروس وزارت علوم)

تعداد کل واحدها : ۳۲ واحد
دروس اصلی و اختصاصی : ۲۸ واحد
پایان نامه : ۴ واحد

دروس اصلی و اختصاصی کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی بررسی موارد خاص در مدیریت مالی مدیریت مالی پیشرفته
حسابداری مدیریت مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار بازار پول و سرمایه
سازمان های پولی و مالی مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته سیستم های اطلاعاتی مدیریت
پژوهش عملیاتی پیشرفته تئوری های مدیریت پیشرفته سمینار مالی
اقتصاد مدیریت پایان نامه

فرق بین مدیریت بازرگانی گرایش مالی با مدیریت اجرایی گرایش مالی چیست؟

تفاوت ظاهری در اهداف هر دو رشته دیده می شود،

جایی که مدیریت بازرگانی گرایش مالی، هدفش، تربیت افراد دانش آموخته، با توانایی اداره امور مالی، خصوصا در یک واحد تجاری و بازرگانی است و مدیریت اجرایی هم هدفی برای تربیت اداره کنندگان بخش های مالی سازمان ها، اما بطور کاربردی تری دارد،

بنابراین شباهت بسیار است اما تفاوت زمانی وجود دارد که در عمل، مدیریت اجرایی آموزش های عملی را در دستور کار داشته باشد (یا فقط افرادی که سابقه کار دارند را آموزش دهد) و بازرگانی نیز، تمرکزش بر ارائه دید سوداگری در فرد باشد. اما در خصوص آنچه در عمل رخ می دهد.

گرایشهای ارشد مجموعه مدیریت :

مجموعه مدیریت :

 • مدیریت بازرگانی (با ۶ گرایش)
 • مدیریت دولتی (با ۶ گرایش)
 • مدیریت صنعتی (با ۶ گرایش)
 • مدیریت فناوری اطلاعات (با ۴ گرایش)
 • مدیریت تکنولوژی (با ۴ گرایش)
 • مالی (با ۵ گرایش)
 • کارآفرینی (با ۱۲ گرایش)
 • مدیریت منابع انسانی (با ۴ گرایش)
 • مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
 • مدیریت  بازرگانی دریایی
 • مدیریت سازمانهای دولتی
 • مدیریت بحران

منابعی که برای کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی معرفی می­شوند، شاید کمترین سهم را در قبولی داوطلبان داشته و بدون بازده مطلوب، سبب هدر رفتن زمان داوطلبان برای مطالعه شوند؛

از این رو در اختیار داشتن منبعی جامع و کامل می­تواند نقش بسزایی در قبولی داوطلبان و بی نیازی آنها از سایر منابع داشته باشد.