درس طراحی الگوریتم در گروه فنی مهندسی یکی از درس‌های رشته‌های علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر می‌باشد.

درس طراحی الگوریتم

درس طراحی الگوریتم


هدف درس: مطالعه و بررسی روش‌های طراحی الگوریتم‌ها برای حل مسائل مختلف و چگونگی تحلیل و اثبات درستی آنها می‌باشد.

درس طراحی الگوریتم در گروه فنی مهندسی یکی از دروس سخت در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات است و پیش نیاز این درس، ابتدا  باید درس ساختمان داده به­طور کامل خوانده شود. 
این درس از اهمیت ویژه ای در کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات برخوردار است، زیرا در کنکور ارشد مهندسی کامپوتر ۵ تست طراحی الگوریتم بعنوان درس مشترک با ضریب ۴ یعنی بالاترین ضریب در کنکور مهندسی کامپیوتر و در کنکور فناوری اطلاعات نیز ۶ تست با ضریب ۴، یعنی بالاترین ضریب در کنکور فناوری اطلاعات از این درس مطرح می‌شود.

تعداد تست‌ها و ضریب آنها خود گویای اهمیت فوق العاده درس طراحی الگوریتم در گروه فنی مهندسی است.

 به علت اینکه طراحی الگوریتم  و ساختمان داده ۷۰ درصد با هم هم پوشانی دارند، ما این دو درس را یک درس میدانیم.

ساختمان داده و الگوریتم مهمترین درس کنکور گرایش های مهندسی کامپیوتر است زیرا ۱۰ سوال ضریب ۴ از این درس مطرح می‌شود که تعداد سوال و ضریب آن خود گویای اهمیت فوق العاده این درس است.

درس طراحی الگوریتم در گروه فنی مهندسی یکی از دروس مهم رشته کارشناسی کامپیوتر است که یادگیری آن نسبتاً سخت است.

گستردگی و سختی درس طراحی الگوریتم در گروه فنی مهندسی به حدی است که خود دانشجویان نمی‌توانند به تنهایی این درس را بخوانند و از پس آن بر بیایند، ولی با وجود مشکل بودن آن، تست‌های آسانی در کنکور مطرح می‌شود و اگر دانشجویان این درس را بخوانند به­راحتی می‌توانند به سوالات این درس پاسخ دهند.

 از آنجا که درس طراحی الگوریتم در گروه فنی مهندسی از حجیم‌­ترین درس‌های کنکور ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات به حساب می‌آید، خود دانشجویان نمی‌توانند به تنهایی این درس را بخوانند و از پس آن بر بیایند.